‘รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์’ รีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ครบรอบ 22ปี ตั้งเป้า 5 ปี ก้าวสู่ศูนย์การแพทย์เต็มรูปแบบ

“รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์” ก้าวสู่ปีที่ 22 รีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ พร้อมปรับโมเดลธุรกิจจากคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามสู่ศูนย์การแพทย์ ตั้งเป้า 5 ปี เสริมทัพทีมแพทย์เฉพาะทาง ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์สู่การรักษาโรคและการผ่าตัดเฉพาะทาง ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง มั่นใจสิ้นปี 64 รายได้จะกลับมาเติบโตหลังจากปี 63 โดนโควิด-19ทำพิษ ลูกค้าต่างชาติหายไปกว่า 25%

นพ.สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ธุรกิจเสริมความงามของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้เปิดให้บริการมานานแล้วกว่า 22 ปี ซึ่งในปี 2564 ถือเป็นปีที่ตนเองมองว่าสมควรแก่การรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ จากเดิมใช้ชื่อแบรนด์ว่า “Rattinan Clinic” เปลี่ยนเป็นแบรนด์ใหม่ “Rattinan Medical Center” เนื่องจากต้องการขยายขอบเขตการให้บริการ จากศัลยกรรมเสริมความงาม สู่การเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรภายใต้การบริหารที่ยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics) ในการดำเนินงาน

สำหรับแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ Rattinan Medical Center ในปี 2564 นี้ จะมุ่งเน้นเรื่องของ การนำนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุดมาใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ การส่องกล้องรักษากรดไหลย้อน การลดขนาดกระเพาะโดยไม่ต้องผ่าตัด (Overstitch) การรักษาไซนัสด้วยการทำบอลลูน รวมถึง นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปกับการทำศัลยกรรมตกแต่งความงามที่เป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากนี้ รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ยังได้รับใบรับรอง Certified Operating Room มาตรฐานห้องผ่าตัดใหญ่ จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำให้เรากลายเป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในด้านการให้บริการทั้งการผ่าตัดขนาดใหญ่ การดมยาสลบ รวมถึง การผ่าตัดส่องกล้อง ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้เตรียมปรับปรุงระบบภายในของทั้งองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ทั้งการปรับผังองค์กร การเพิ่มจำนวนพนักงาน การจัดทำระบบ CRM เพื่อส่งมอบบริการที่น่าประทับใจสูงสุดให้กับผู้เข้ารับบริการ รวมถึงการเตรียมระบบการให้บริการเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลระดับโลก American Accreditation Commission International – AACIโดยการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างตอกย้ำแบรนด์รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ Rattinan Medical Center ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและช่วยให้ผู้เข้ารับบริการไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมั่นใจในคุณภาพของบริการที่จะได้รับมากยิ่งขึ้น

ขณะที่แผนการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านั้น รัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เน้นการให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่มีการชี้ชวนหรือโฆษณาเกินจริงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความหลงเชื่อและเข้ามาใช้บริการโดยไม่สมัครใจ เนื่องจากผู้บริหารและทีมแพทย์ของรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์หลายท่านมีประวัติการทำงานที่ดีกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ดังนั้นการสร้างแบรนด์จึงเน้นไปที่เรื่องความน่าเชื่อถือ และการรักษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารยึดถือเป็นแนวทางการทำงานตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา

นพ.สุทธิพงษ์ ยังเปิดเผยอีกว่า สำหรับกลุ่มลูกค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น จะแบ่งเป็นลูกค้าในประเทศ 75% และลูกค้าต่างชาติ 25% ซึ่งลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทางทวีปยุโรป ออสเตรเลีย รวมไปถึงจีน โดยส่วนใหญ่บินมาเพื่อทำการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วน และบรรเทาโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วน อาทิ เบาหวาน กรดไหลย้อน โรคหยุดหายใจขณะหลับ โดยไม่ได้เป็นการรักษาเพื่อความงาม แต่เป็นการรักษาโรคอ้วน โดยทางรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ได้มีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teamwork) เข้ามาดูแลและร่วมรักษา อย่างเช่น แพทย์รักษาต่อมไร้ท่อ วิสัญญีแพทย์ และมีการดูแลเรื่องเบาหวานและความดัน ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด พร้อมกับมีการนำเทคโลยีสมัยใหม่เข้ามาร่วมใช้ในการรักษาอีกด้วย

นพ.สุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า แต่หลังจากที่การระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้ลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาเพื่อทำการรักษากับทางรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์โดยเฉพาะหายไปทั้งหมด เหลือเพียงแต่ลูกค้าต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่ยังคงมาเข้ามาใช้บริการอยู่บ้าง แต่ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นจึงมองว่าปี 2564 นี้เป็นปีที่ยากลำบากอีก 1 ปี แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาทางรัตตินันท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ยังสามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ ในปี 64 นี้คาดว่าจะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ไม่ยากนัก เพราะขณะนี้รัฐบาลได้คลายล็อกดาวน์ให้ธุรกิจด้านบริการสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว ซึ่งถือว่าดีกว่าในปีที่ผ่านมาที่ธุรกิจกลุ่มความงามต้องปิดไปถึง 3 เดือนทำให้รายได้ในปี 63 นั้นมีอัตราการเติบโตลดลงไปแต่คาดว่าในปี 64 รายได้จะมีอัตราการเติบโตกลับมาอย่างแน่นอน

สำหรับภาพรวมของธุรกิจศัลยกรรมความงามในปี 64 มองว่า ยังคงมีการเติบโต โดยปัจจัยมาจากคนทำศัลยกรรมมีอายุน้อยลง จากเดิมคนที่ทำศัลยกรรมอายุจะอยู่ระหว่าง 35-60 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดสัดส่วนอยู่ที่ 25% ของประชากร แต่ปัจจุบันกลุ่มที่ทำศัลยกรรมความงามไม่ได้มีแต่เพียงผู้หญิงอย่างเดียวแต่จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยแบ่งได้ตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่มโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีลงมา กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปีขึ้นไป และกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้น ส่งผลให้ตลาดมีการเติบโตเป็น 2 เท่า ดังนั้นจึงทำให้ธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามจึงยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในอนาคต (New S Curve) ของประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กมว.’ดันโละป.บัณฑิตอีกรอบ ตั้งกก.ร่างข้อบังคับ’ หลักสูตรใหม่’ หลังรับน.ศ.ปี’64
บทความถัดไป‘มิเชล โหยว’ เจ้าของบท ‘ออง ซาน ซูจี’ โพสต์ภาพชู 3 นิ้ว ส่งกำลังใจ ปชช.เมียนมา