รู้ทัน ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสแอสฟาร์ที่ติดต่อร้ายแรง มีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โดยมีรายงานการระบาดของโรค ASF ในสุกร ครั้งแรก เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นได้เกิดการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคและยาที่ใช้ในการรักษา ทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายสูงถึง 100% ถึงแม้ว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยพบการระบาดของโรค ASF ในสุกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและวางแนวทางการป้องกัน ให้ความรู้เรื่องโรค การเฝ้าระวังและการจัดการความปลอดภัยในฟาร์มสุกร

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon