กรมประมง ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลิงทะเล

ปลิงทะเลที่เคยถูกมองข้าม ปัจจุบันถูกจับขึ้นมาบริโภคเป็นอาหาร จนแทบจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ แต่ตอนนี้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถเพาะพันธุ์ปลิงทะเล และปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศทางทะเลได้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการนำปลิงทะเลมาบริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้ปลิงทะเลหลายชนิด เริ่มลดจำนวนลงไปจากแหล่งธรรมชาติ โดยในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์และอนุบาล พร้อมกับเร่งศึกษาพัฒนาต่อยอดเทคนิคการเลี้ยงปลิงทะเลสายพันธุ์ Holothuria scabra (โฮโลทูเรีย สกาบ้า) เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเลี้ยงในคอกในทะเล การเลี้ยงในบ่อคอนกรีต การเลี้ยงในบ่อดิน และการเลี้ยงปลิงทะเลร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เมื่อสำเร็จได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว กรมประมงมีแผนที่จะเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกร ควบคู่ไปกับการผลิตลูกปลิงทะเลปล่อยในธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรให้กับชาวประมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image