‘อธิบดีพช.’ ชูใช้เทคโนโลยีปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชน แบบ New Normal

‘อธิบดีพช.’ ใช้เทคโนโลยีปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชน รูปแบบ New Normal ชวนท่องเที่ยว Tour From Home ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บนมือถือ ช่วยเพิ่มความสุขยุคโควิด 19

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือเรียกทั่วไปว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” จำนวน 3,273 หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาด OTOP รูปแบบใหม่โดยเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Community Based Tourism เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย4.0ของรัฐบาลและสอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงนี้ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในรูปแบบ New Normal

กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เดินหน้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยปรับตัวต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ในรูปแบบของ New Normal ด้วยการให้บริการท่องเที่ยวชุมชนจากบ้าน(community tour from home) ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบ New Normal  สามารถสืบค้นข้อมูลก่อนเดินทาง พร้อมเพิ่มบริการชุมชนที่สนใจ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งระบบจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วีดีโอชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, Guide Book, หมู่บ้านท่องเที่ยว, เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน  และ GIS ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย ทั้ง 77 จังหวัด นักท่องเที่ยวจะได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดตามแต่ละพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เช่น  ประเภทการท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ แผนที่ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ รวมไปถึง สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อในแต่ละพื้นที่

Advertisement

ระบบ GIS ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย นอกจากจะแสดงพิกัดบนแผนที่ชุมชนท่องเที่ยว ยังสามารถดูได้ผ่านมือถือ ชอบบ้านไหนอยากแชร์ให้เพื่อนไปเที่ยวก็สามารถกดแชร์ไปยัง Facebook, Instagram, หรือ email นอกจากจะทราบข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนนั้น ยังสามารถตรวจสอบระยะทางสำหรับเดินทางล่วงหน้า และเยียมชม Facebook หรือ Youtube ชุมชน ก็สามารถกดลิงค์จากระบบ เรียกได้ว่า ได้เที่ยวชุมชนครบ จบในระบบเดียว ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวและทราบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยวนั้นๆ รวมถึงท่านยังสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจได้อีกด้วย

ในตอนท้ายนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่นำไปสู่โอกาสการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความยั่งยืน และขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจเยี่ยมชมระบบบริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนในกิจกรรม พช. ชวน Tour From Home และ GIS ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย ได้ทางเพจ กรมการพัฒนาชุมชน https://www.cdd.go.th/tour-from-home หรือ ผ่านทาง Qr Code และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกแห่ง

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image