สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ และ “PageWide Technology Center”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะนิสิตที่กำลังศึกษาวิชา MGMT D55-Information Technologyของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ รวม 40 คน เข้ารับฟ้งการบรรยายในหัวข้อ “Digital Business” พร้อมเข้าเยี่ยมชม“PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ โดยมี นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “PageWide Technology Center” กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเพื่อเป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือ รับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย  สถาบันการศึกษาที่สนใจเยี่ยมชม  ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-727-4242

Sasin_02

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon