มท.3 ติดตามการสนับสนุนงานของ กปภ. ในการพัฒนาระบบประปา อปท.

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่บ้านโพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้สนับสนุนทางวิชาการในการออกแบบและก่อสร้างระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้การผลิตและบริการน้ำประปาแก่ประชาชน

ในพื้นที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร กปภ.

0 2551 8102

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon