กรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ (จำกัด) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) พร้อมมอบโล่ Q Mark

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559  นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ (จำกัด), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)   เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับระบบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย สร้างความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก และการเป็นผู้นำในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและศักยภาพในการประกอบการขนส่งสินค้าตามมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของกรมการขนส่งทางบก จำนวน 50 ราย ส่งผลให้นับตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) แล้วจำนวน 321 ราย จำนวนรถบรรทุกที่ได้รับ   การรับรองทั้งสิ้น 46,524 คัน และมีหน่วยตรวจประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 10 หน่วย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการรักษามาตรฐานของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมถึงรายละเอียดความร่วมมือจากองค์กรทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือในการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งในนิคมฯ ได้รับ Q Mark อย่างต่อเนื่อง บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ (จำกัด) ให้ความร่วมมือในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นพันธมิตรคู่ค้าให้ได้รับ Q Mark อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความร่วมมือในการกำหนดนโยบาย สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ Q Mark เพื่อลดต้นทุน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าบริษัทฯ เข้าร่วม Q Mark สำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตราย การประชาสัมพันธ์ การประชุม สัมมนา ผู้ประกอบการขนส่งในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเผยแพร่การขนส่งสินค้าอันตรายและ Q Mark โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับ Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ อาทิ ความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และกรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในส่วนภูมิภาค  ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับรองมาตรฐาน Q Mark ได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490 หรือทาง email : develop_dlt@hotmail.com หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com

 

ลิงค์ http://dlt-safetydrive.com/2014/

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดีดีพร็อพเพอร์ตี้เผยเว็บไซต์โตกว่า11% ผู้ประกอบการอสังหาฯมาถูกทางจับตลาดบ้านเดี่ยว
บทความถัดไป‘โซเนีย ริเคีย’ดีไซเนอร์ดังเสียชีวิตในวัย86ปี หลังป่วยเป็นโรคพาร์คินสันมานานกว่า15ปี