เครือซีพีห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ ส่งทีมมอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าใน พื้นที่ 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในเขต 4 พื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง และเล็งเห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาดับไฟป่าที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เครือซีพีจึงร่วมส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมอบน้ำดื่มกว่า 50,000  ขวด ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2564  ในพื้นที่ 4 ต้นน้ำทางภาคเหนือ อาทิ จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง และ จ.พะเยา รวมจำนวน 19 หน่วยงาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่กระจายกำลังประจำจุดเฝ้าระวัง เดินลาดตระเวน สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันปัญหาไฟป่าในพื้นที่

สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าและอาสาสมัคร ถือเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เฝ้าระวังในพื้นที่ ลาดตระเวนและดับไฟป่าด้วยความยากลำบาก โดยเครือฯ ส่งมอบน้ำดื่มในพื้นที่ จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง และ จ.พะเยา รวมจำนวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อุทยานแห่งชาตินันทบุรี, สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา, ปฏิบัติการงานป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน, การป้องกันไฟป่าหน่วยต้นการจัดการต้นน้ำ น้ำหุย และหน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำแหน, โครงการโคกหนองนาแห่งความหวัง “ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน” ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอท่าวังผา, ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน, ส่วนงานอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, ส่วนงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดเชียงใหม่, สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและชนเผ่า งานประจำปีของดีเมืองน่าน, ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา, อำเภอแม่แจ่ม, ศูนย์หนุนชุมชนรู้สู้ภัยภิบัติ อำเภอแม่แจ่ม, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ทีว่าการอำเภอแจ้ห่ม ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จังหวัดลำปาง, อุทยานแห่งชาติถ้ำ
ผาไท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอร่วมเป็นกำลังใจเคียงข้าง สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้75 ปี พรรคประชาธิปัตย์ เสาหลักทางการเมือง ที่จะกลับมาเติบโต
บทความถัดไปโรงแรมเหนือโอดยอดจองไม่ถึง 5% ท่องเที่ยวเงียบเหงาสุด