‘คิง เพาเวอร์’ หนุนสำนักปลัดนายกฯจัดประกวด ‘เด็ก(อวด)ทำดี’ รวมพลังปูพรมสร้างเด็กต้นแบบรู้รักสามัคคีสมัครได้ถึง30เม.ย.64

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชวนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี” กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2564 สามารถดูรายละเอียดผ่านช่องทาง www.เด็กอวดทำดี.com เพื่อเป็นพลังสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ ให้ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย มีแรงบันดาลใจ หันมาทำโครงการเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม โดยมีเงินสนับสนุนผู้ชนะการร่วมประกวดในโครงการ “เด็กอวด (ทำ) ดี” รวม 30,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Twitter Tiktok  Youtube  : เด็กอวดทำดี และ Instagram : DekshowD

เมื่อเด็กและเยาวชนรวมทีมกันลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถลงมือผลิตเนื้อหาแล้วเผยแพร่ตามกติกาที่ระบุ โดยมี “ข้อความสำคัญหรือ Content” ที่จะต้องใส่ลงไป ดังต่อไปนี้ ได้แก่ “มีดี…ต้องอวด” อวดพลังสร้างสรรค์ อวดพลังวิชา ถ้าคุณมีดี มาร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยกัน

วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเลือก 3 รูปแบบ 1.โพสต์ภาพโฆษณาเชิญชวนให้เข้าร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.โพสต์คลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ความยาว 1 นาที พร้อมทั้งใส่ Hashtag #เด็กอวด
(ทำ)ดี 3.เผยแพร่ทางสื่อวิทยุชวนเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับ “คิง เพาเวอร์” ในฐานะธุรกิจร้านค้าปลีกแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมสนับสนุนโครงการ “เด็กอวด (ทำ) ดี” โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายมุ่งเน้นเรื่องการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงมุ่งสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป

สอดคล้องตามหลักการและเหตุผลเชิงนโยบายของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนการสร้างบุคลากรของชาติเติบโตอย่างมีคุณภาพร่วมกันในระยะยาวต่อไป

เรื่องโดย…เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza www.facebook.com/penroongyaisamsaen

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ถกทางออก งบอปท. หลังมีปัญหา-ข้อจำกัด ปฏิบัติหน้าที่จากกม.
บทความถัดไประนองรับตัว ‘โกมิก’ ผู้ต้องหาคดีร่วมกันค้ามนุษย์กลับจากเมียนมามาดำเนินคดีต่อ