รัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สนาม ที่ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

รัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่เยี่ยม รพ.สนาม ที่ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มเปิดรับผู้ป่วย โควิด-19 ตั้งแต่ 29 เมษายน 64 เป็นต้นไป รองรับผู้ป่วยกว่า 200 เตียง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมปลัดกระทรวงและผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า  อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบางคล้า แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร นายประดิษฐ์ ไกรสร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ จำนวน 200 เตียง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 29 เมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งการระบาดของโควิด – 19 ระลอกนี้ ถือว่าค่อนข้างหนัก โดยโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหลัก และยังมีโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม รองรับอีก ๑ แห่ง นอกจากการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังได้ให้การอนุเคราะห์ สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้าเป็น Local Quarantine สำหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รองรับได้ 35 ห้อง และยังมี Local Quarantine ที่ ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง  โรงแรมแกรนด์  รอยัล  พลาซ่า  อีก 2 แห่ง ที่จะรองรับสำหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine ที่มีอยู่ มีศักยภาพและเพียงพอในการรองรับผู้ป่วย โควิด – 19
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในสถานการณ์ที่โควิด – ๑๙ กำลังระบาดหนัก และจังหวัดกำลังและต้องการพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลต่างๆ จึงได้อนุเคราะห์สถานที่ให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine และหากยังมีผู้ป่วยโควิด – 19 เพิ่มขึ้น ยังมีสถานที่ที่จะขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมได้อีกหากจังหวัดร้องขอ
ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวง อว. ไม่ได้มีแต่เพียงมหาวิทยาลัย แต่ยังมีงานต่างๆ อีกหลายแห่งที่จะเข้าไปช่วยตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเกิดวิกฤติ โดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ทั้งกล่าวว่าตนเองดีใจที่ กระทรวง อว. เป็นกองหนุนที่พร้อมในการทำงานในทุกจังหวัด    เพื่อรับมือกับโควิด – 19 ระลอกสามนี้“ในยามที่บ้านเมืองมีปัญหา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขวัญและกำลังใจ การที่ทุกหน่วยของ อว. ร่วมมือร่วมใจกันเปิดโรงพยาบาลสนาม ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ ท่านทั้งหลายได้เสียภาษีให้รัฐบาลมาตั้งเป็นงบประมาณ สร้างโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล สร้างมหาวิทยาลัย เมื่อมีวิกฤติ อว. พร้อมที่จะเป็นกองหนุนช่วย ถ้าจำเป็น จะขยายมากกว่า 12,000 กว่าเตียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขำทั้งน้ำตา! แจ็ค แฟนฉัน โพสต์คลิป อาลัย น้าค่อม ‘ยังจำคำที่พ่อเคยสอนได้อยู่เสมอ’
บทความถัดไปสุดเศร้า รวมภาพงานฌาปนกิจ ‘น้าค่อม ชวนชื่น’