สสส. เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สสส. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันและเวลาทำการ (08.30-17.00 น.) หรือส่งใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลทางไปรษณีย์ โดยขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลได้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือดาวน์โหลด “การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR code ด้านล่างนี้ โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานและส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ boardrecruitment@thaihealth.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

ทั้งนี้ สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-343-1500 ต่อ 1005

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สหรัฐ-อังกฤษ-แคนาดา’ จับมือคว่ำบาตรเมียนมารอบใหม่
บทความถัดไปประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)