วธ. ชูนโยบายทำงานยึดหลักธรรมาภิบาล-โปร่งใส-พัฒนาประสิทธิภาพต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน-ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด

วธ. ชูนโยบายทำงานยึดหลักธรรมาภิบาล-โปร่งใส-พัฒนาประสิทธิภาพต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน-ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด เตรียมสรุปผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2564 เสนอต่อ ป.ป.ช.เดือน มิ.ย.นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเข้ารับประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpparency Assessment-ITA) นั้น ในส่วนของ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและสร้างคุณค่าทางสังคม ได้เข้ารับการประเมิน ITA ทุกปีและมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการประชาชนมุ่งเน้นประสิทธิภาพเพื่อความโปร่งใสและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างต่อเนื่อง

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 นี้ ทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของ วธ. ได้รายงานว่า มีผู้ประเมินวธ.จาก 3 ส่วน ได้แก่ 1.บุคลากรของวธ. 2.ผู้รับบริการ /ผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในปี 2564 และ 3.ผู้แทนโครงการ ITA โดยมีแบบประเมินสอบถามด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นแนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด คาดว่าจะสรุปผลการประเมิน ITA ให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอไปยัง ป.ป.ช.ภายในเดือนมิถุนายนนี้

“กระทรวงวัฒนธรรม ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขับเคลื่อนภารกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาโดยตลอด ทำให้หลายปีที่ผ่านมาได้รับประเมินว่าเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาตลอด ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการนโยบายในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริหารจัดการองค์กรและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศมากยิ่งขึ้น” ปลัด วธ. กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เป็นแค่เรื่องแกงกัน! ผู้ชายในรูปคู่แต่งงาน ‘มิสยูนิเวิร์ส’ แจงแล้ว
บทความถัดไปชาวบ้านปักเบ็ดริมแม่น้ำตรังทิ้งไว้ 1 คืน เช้ามาตกใจ ได้ฉลามหนักเฉียด 4 กก.