มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ปี

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล (New Normal for Sustainability in the Digital Era)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://rpucon.rpu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ rpuconference@rpu.ac.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศบค.กางแผนกระจายวัคซีน ก.ค. แย้มแผนฉีดสลับยี่ห้อ-อาจมีเข็ม3
บทความถัดไปโควิดกระทบหนัก! เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังตกค้างเกือบ 100 ตัน ขายไม่ออก ผู้ว่าฯเร่งช่วย