พช. สมุทรปราการ เดินหน้ารณรงค์ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมักปุ๋ย สู่แปลงผัก” ตามต้นแบบ “โก่งธนู โมเดล”

กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ เชิญชวนผู้นำหมู่บ้าน ตำบล “ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมักปุ๋ย สู่แปลงผัก” ตามต้นแบบ โก่งธนู โมเดล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นางเปรมวดี บุญมี ประธานกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำทีมตัดถังสี เพื่อทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สู่คลองนิยมยาตราโมเดล ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่ทางผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา จะทำระบบปิด หมายถึง ถังที่เจาะก้นถัง แล้วนำไปฝังดิน มีฝาปิดด้านบนเพื่อควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมไม่ให้อากาศถ่ายเทออกไปจากตัวถังได้ง่าย เพื่อใช้สำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก โดยใช้ วัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็น ถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด) แล้วเจาะรูหรือตัดภาชนะที่ก้นถัง แล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือ สามารถทำได้มากกว่า 1 จุด แล้วนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า ที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดิน จะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ช่วยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่นของตนเองได้มามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และจากการทำถังเปียกของครัวเรือน จะช่วยลดรายจ่ายในการปลูกผักสวนครัว หรือประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ของครอบครัวและชุมชนได้ด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร

ภาพถ่าย:ข่าว สพจ.สมุทรปราการ / สพอ.บางบ่อ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจครัวเรือน ‘โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน’
บทความถัดไปหุ้นไทยร่วงแรง เปิดตลาดลบ 17.49 จุด เหตุกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย-ลดคิวอี ซ้ำเติมเศรษฐกิจ