สระบุรีปลื้มใจ รอง อพช. (นายนิวัติ น้อยผาง) ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการในพื้นที่

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ดังนี้

โครงการ “พช.มุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประสาน 7 ภาคีเครืข่าย” และโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัวต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก บวร” โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการ “พช.มุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประสาน 7 ภาคีเครืข่าย” และโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัวต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก บวร” โดยการปลูกผักหวานป่า มีนายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี กล่าวให้การต้อนรับ หลังจากนั้น นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และนายณัฐชัย นุชชม หัวหน้าสวนพฤกษศาตร์พุแค กล่าวถึงประโยชน์การปลูกผักหวานป่า ซึ่งมีภาคีภาคต่างๆ ให้การต้อนรับ อาทิ พระครูไพศาลกิติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพุแค นายชรินทร์ อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุแค พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่ชุมชนและเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน อีกทั้งเป็นคลังอาหารชุมชน เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อไป

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โดยนายนิวัติ น้อยผาง ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ บริเวณแปลงหมู่ที่ 1 ตำบลพุแค สอบถามถึงความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การจ้างนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) โดยนายนิวัติ น้อยผาง ได้ให้กำลังใจแก่ นพร.ของจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานในของ นพร.ในจังหวัดสระบุรี โดยมีนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมการติดตามการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

หลังจากนั้น นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมตลาดหัวปลี หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการในสานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#Change for good

#สถานีข่าวCNSสระบุรี

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จุรินทร์ไฟเขียวพณ.มุ่งอบรม CEO GenZ ปั้นนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ตั้งแต่รั้วมหา’ลัย รับโลกยุคนิวนอร์มอล
บทความถัดไปสุดเอ็นดู ครูหมอ ร.ร.โควิดวิทยา นำเด็กๆ เรียนวิชาพลศึกษา ชวนกายบริหาร เรียกรอยยิ้ม