“กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะวิธีหมั่นตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านได้ด้วยตนเอง ป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของน้ำประปา เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์ ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อค่าน้ำประปาที่สูงขึ้นผิดปกติ

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา

ทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ กปภ. ขอความร่วมมือทุกท่านใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยแนวทางในการประหยัดน้ำประปา นอกจากจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าแล้ว การหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์ได้อีกด้วย ลูกค้าสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการง่าย ๆ

2 ขั้นตอน คือ 1.ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบริเวณบ้าน และ 2.สังเกตมาตรวัดน้ำ หากพบว่ามาตรวัดน้ำยังหมุนอยู่ แสดงว่ามีท่อรั่วภายในบ้านต้องรีบแก้ไขโดยทันที นอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำยังเป็นการลดความเสี่ยงของสาเหตุที่ทำให้ค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ จากกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องค่าน้ำประปาสูงผิดปกติเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรั่วไหลของระบบประปาภายในบ้านโดยที่ลูกค้าไม่ทราบ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านดูแลเอาใจใส่ระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำประปาที่สูงผิดปกติแล้ว ยังเป็นการช่วยดูแลทรัพยากรน้ำไม่ให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก สามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือกับ กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาได้ที่ PWA Line Official: @pwathailand และ แอปพลิเคชัน PWA1662 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

กองสื่อสารองค์กร
การประปาส่วนภูมิภาค
02-551-8102

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon