ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์..ปล่อยขบวนรถ Kick Off โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ วิวัฒน์ เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีปล่อยขบวนรถโมบาย พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน เพื่อกระตุ้นฐานราก จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์(ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออก เป็นวงกว้าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันระงับยับยั้งการแพร่โรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่ จึงได้มีมาตรการในการงดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการ  ติดโรคในทุกพื้นที่และทุกจังหวัด

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนิน “โครงการรถ Mobile  พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 1,787,000บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวนรถทั้งหมด 13 คัน เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภค  ที่จำเป็นต่อการครองชีพ กว่า ๗0 รายการ อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ไข่ไก่ ปลากระป๋อง สินค้าชุมชน ไปจำหน่ายให้กับประชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอจำนวน 780 จุดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญ  ในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจากการกระจายผลผลิต และการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จ๊ะ นงผณี พาทัวร์บ้านหลังเก่าที่อ่างทอง สร้างจากน้ำพักน้ำแรงด้วยเงินก้อนแรก
บทความถัดไปสธ.เผยผู้ป่วยโควิดในระบบ 2 แสนราย สั่งเบ่งเตียงทั่ว ปท.รองรับ ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 5 หมื่นราย