โครงการพัฒนาระบบการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ

(The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom of Thailand) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom of Thailand) โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลาโครงการทั้งหมด 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers ; PRTR) ที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่ง กรอ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาศักยภาพการประเมินการปลดปล่อยมลพิษและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำระบบการรายงานข้อมูลสำหรับโรงงาน และรวบรวมข้อมูลการรายงานของโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการโครงการ และประสบความสำเร็จแค่ไหน ติดตามได้ใน บทสัมภาษณ์พิเศษ โดย นายประกอบ
วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เดินหน้าชน : เรียนออนไลน์น่าห่วง โดย นายด่าน
บทความถัดไปเอพี จัดโปรขายคอนโด 3 ทำเลแนวรถไฟฟ้า ผ่อนดาวน์ 1,990 บาท