พช.ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมพิจารณาความเหมาะสมของครุภัณฑ์สำหรับแปลง CLM

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมพิจารณาความเหมาะสมของครุภัณฑ์สำหรับแปลง CLM ประกอบการดำเนินกิจกรรม โครงการฯ โคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด ณ แปลง CLM บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้  นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมพิจารณาความเหมาะสมของครุภัณฑ์สำหรับแปลง CLM ประกอบการดำเนินกิจกรรม โครงการฯ โคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด  ณ   พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ของนายสมบัติ พนมเขต บ้านโพนฮาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงครั่งน้อย  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดเวทีประชาคมในวันนี้ มี ๗ ภาคีการขับเคลื่อนโครงการฯ โคก หนอง นา พช.ร้อยเอ็ด ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในพื้นที่ สานพลังเข้าร่วมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของครุภัณฑ์สำหรับแปลง CLM  ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลง CLM ดำเนินการเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ให้สอดคล้องกับบริบทและกิจกรรมการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ต่อจากนั้น ได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างฐานเรียนรู้ ในแปลง CLM ดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/ นพต./ ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ พช./ ภาคีการพัฒนา/ ครัวเรือนเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้ทันที เมื่ออำเภอได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจากจังหวัดร้อยเอ็ด

 

@พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าว โดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#กรมการพัฒนาชุมชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สลด สาวหัวหินวัย 15 ปี ตั้งครรภ์ 21 สัปดาห์ ป่วยโควิด ปอดบวมเสียชีวิต
บทความถัดไปพิษโควิด โรงแรมดังโคราช ประกาศขาย 250 ล้าน โละเครื่องใช้ทุกอย่าง ขายถูกๆ