ร่วมมือ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการจัดการตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) หรือ พอช. ได้จัดให้มีโครงการสื่อสัญจรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอบทเรียนพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ความร่วมมือขององค์กรชุมชน ภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจ รวมถึงภาคีอื่น ในนามบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรี

จากการลงพื้นที่ ที่สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรีจำกัด (CO-Pop) ในตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ภาคธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อผลิต แปรรูป และพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้า

นายวิชัย  นะสุวรรณโน  ผจก.ภาคตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )  หรือ พอช. กล่าวในเรื่องนี้ว่า  ภาคตะวันตกมีแนวทางการขับเคลื่อนงาน 2 ระดับ คือ 1  เชิงพื้นที่ โดยขบวนองค์กรชุมชนมองว่าต้องให้ทุกพื้นที่มองทะลุปรุโปร่ง “เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และเข้าใจง่าย” มีการทำระบบข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ และสร้างรูปธรรมเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง ตลอดจนมีกลไกระดับภาค จังหวัด และตำบล

2  การเชื่อมโยงประเด็นร่วมในระดับจังหวัด คือ มีการ Mapping ข้อมูล และการทำงานร่วมกันกับภาคี ที่ผ่านมามีการจัดเวทีเชิญหน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อเป็นพลังในภาค หลังจากนั้นได้ขยับมาสู่ระดับจังหวัด โดยเฉพาะ จ.เพชรบุรี โดยเริ่มจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์ และตั้งโจทย์ว่า ทำอย่างไรให้เพชรบุรีชูเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระของจังหวัด และพัฒนาสู่สหกรณ์ หรือโคออฟ (CO-OP)

ฐานการคิดของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด และการเคลื่อนงานของ จ.เพชรบุรี เริ่มจากการพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนเป็นหลัก และให้ภาคธุรกิจมาเสริม ทำให้เห็นโอกาส และช่องทางในการไปต่อ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ดาว์พงษ์’ผุดไอเดียออกแนวปฏิบัติแจงวิธีลงโทษเกินกว่าเหตุ หลังเกิดสารพัดเคสครูลงโทษเกินกว่าเหตุ
บทความถัดไป‘ป๊อด’กับ’มิตซูโอะ’ โดย ปราปต์ บุนปาน