ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระดับชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายสถาบันการศึกษา เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษ “นโยบายการขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการประชุมมีการบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และการบรรยายพิเศษ แนวทางการประยุกต์ใช้พหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมวิชาการได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง ส่งบทความเพื่อนำเสนอ จำนวน 60 บทความ มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ส.ลูกหนังไทย’ แบโผ 23 แข้ง ‘ชบาแก้ว’ เตรียมลุยศึกเอเชีย รอบคัดเลือก
บทความถัดไปSISB ปรับแผนธุรกิจรับมือโควิด-19