Digital Disruption คืออะไร และเราต้องเตรียมรับมืออย่างไร?

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ชีวิตของเรามีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวกันกับเทคโนโลยีต่างๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน การงาน การเรียน และเรื่องต่างๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้เอง ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption ขึ้นมา วันนี้เราจึงมาชวนทุกคนมานั่งเข่าจับคุยกันว่า Digital Disruption คืออะไร ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไร และเราควรจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรดี

Digital Disruption คืออะไร

Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตาม ทำให้เกิดการแทนที่ของธุรกิจใหม่ๆ

ตัวอย่างของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา Disruption เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัลที่มาแทนที่กล้องถ่ายรูปแบบฟิล์ม Youtube หรือ TV Streaming ที่เข้ามาแทนโทรทัศน์ในปัจจุบัน อีเมลหรือ SMS ที่เข้ามาแทนที่จดหมายหรือโทรเลข แพลตฟอร์ม e-Market อย่าง Shopee, Alibaba, AMAZON ที่เข้ามาแทนที่ร้านค้าหรือตลาดขายสินค้าต่างๆ

จำเป็นหรือไม่ที่ธุรกิจรูปแบบเก่าจะหายไปจากโลก 

สำหรับเจ้าของธุรกิจบางรายอาจจะมองว่า Digital Disruption คือผู้ร้ายที่มาทำลายธุรกิจ แต่หลายคนก็มองว่า Digital Disruption คือโอกาสที่ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของธุรกิจที่จะต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลก

ตัวอย่างเช่น การเข้ามาของอีเมล อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ทำให้การส่งจดหมายลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แม้กระทั่งหลักฐานสำคัญๆ ก็ยังสามารถส่งผ่านอีเมลได้ในปัจจุบัน การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตจึงดูเหมือนว่าเป็นการทำลายธุรกิจไปรษณีย์และการส่งจดหมาย แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดธุรกิจ e-Commerce ทำให้มีการสั่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์และส่งทางพัสดุมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ที่ทำธุรกิจรับส่งพัสุดและไปรษณีย์เช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ ถ้าบอกว่า Digital Disruption คือผู้ร้ายหรือผู้ทำลายอาจจะไม่ถูกนัก แต่เราอาจจะกล่าวได้ว่า Digital Disruption คือนักผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

วิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

วิธีการรับมือกับ Digital Disruption ที่ดีที่สุด คือ การติดตามการเปลี่ยนแปลงและเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำข้อมูลข่าวสารที่ได้มาวิเคราะห์ถึงโอกาสทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง เพราะเปลี่ยนก่อน เตรียมตัวก่อน ย่อมจะได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า และทำให้เราสามารถรับมือกับ Digital Disruption ได้ดียิ่งกว่า

โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะช้าหรือจะเร็ว Digital Disruption อาจจะฟังดูน่าตกใจ แต่หากว่าเราเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ธุรกิจของเราก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon