กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชี้เป้าหมายพัฒนาต้นแบบ “ เรือไฟฟ้า ”

ปรับเพื่อเปลี่ยน  ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และการท่องเที่ยวไร้มลพิษ

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผนึกกำลัง ร่วมกับวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบเรือไฟฟ้าโดยสาร ในการให้บริการนักท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาต้นแบบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

โดยจากเดิมเรือหางยาว เรือโยงหรือเรือรากได้ถูกนำมาดัดแปลงและพัฒนาเพื่อใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พาชมสถานที่รอบเกาะของวิถีชีวิตชาวอัมพวารวมทั้งการล่องเรือชมหิ่งห้อยในลำน้ำแม่กลองเพื่อการชมวิวทิวทัศน์ต่างๆ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า การพัฒนาต้นแบบเรือไฟฟ้าเป็นนวัตกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยเติมเต็มความสะดวกในการคมนาคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ จะเข้ามามีบทบาทของ การใช้งานยานยนต์ในชีวิตประจำวันและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการสอดรับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศให้สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรืออุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงอื่นๆ ได้

เรือไฟฟ้ามีแนวคิดเกิดจากการท่องเที่ยวในชมหิ่งห้อยในช่วงเวลากลางคืน ที่ต้องการความเงียบสงบ โดยในปัจจุบันใช้เรือที่ใช้น้ำมัน ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น เครื่องยนต์เสียงดัง ทำให้เกิดเสียงรบกวนคนสองฝั่งคลองและเสียอรรถรสในการท่องเที่ยว ซึ่งคนในชุมชนมีความต้องการที่จะนำเรือไฟฟ้ามาใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุน ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่ชุมชน

นอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางบนนวัตกรรมที่ล้ำสมัยให้กับคนไทยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือ การลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมลภาวะทางเสียง จึงส่งผลให้คนในชุมชน รวมไปถึงคนขับเรือและนักท่องเที่ยวได้เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขจากการที่ได้ใช้บริการ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอฟฟี่เบรก : เข้าใจผิด
บทความถัดไปมอบคอมพิวเตอร์…