MORHELLO แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ขั้นสูงครบวงจรหนึ่งเดียวของไทย ผนึกกำลังวิทยากรชั้นนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ระดับโลก

MORHELLO แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ที่ครบวงจรครอบคลุมเรื่องกัญชาทางการแพทย์หนึ่งเดียวของไทยเปิดตัวเว็บบินาร์หลักสูตรการอบรมทางออนไลน์เชิงวิชาการขั้นสูงสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจเฉพาะด้านอนาคตของการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ:การศึกษากัญชาทางการแพทย์เชิงวิชาการขั้นสูง Morhello Webinar : The future & beyond of Medicinal Cannabis

ครั้งแรกในเมืองไทยร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมุ่งสร้างชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพสำหรับแพทย์มืออาชีพและผู้ป่วยในอนาคต

คุณศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นแนวหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มMORHELLOเปิดเผยว่าจากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ภายใต้แบรนด์ “MORHELLO” ซึ่งตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มทางการแพทย์ขั้นสูงแห่งแรกสำหรับแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยรักษาด้วยการใช้กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจรหนึ่งเดียวของไทย MORHELLO ได้มองเห็นถึงโอกาสในการเรียนรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเพื่อศึกษา ในเรื่องของกัญชากับการรักษาในเชิงลึกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การศึกษาวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดวงการสาธารณสุขของไทยจึงได้เกิดการร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดหลักสูตรการอบรมทางออนไลน์เชิงวิชาการขั้นสูงครั้งแรกขึ้นในประเทศไทยที่จะรวบรวมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาและเอ็นโดแคนนาบินอยด์ (Endocannabinoid) ระดับโลกมาให้ความรู้ที่เป็นผลวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อคนที่สนใจที่จะเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำเอากัญชาและกัญชงมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพและคุณสมบัติทางการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำการรักษาด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

“MORHELLO” มีความตั้งใจที่จะช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยได้เรียนรู้และเข้าใจโลกของการใช้กัญชาในการรักษาทางการแพทย์แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ซึ่งถือเป็นหลักสูตรอบรมขั้นสูงของการใช้กัญชาทางการแพทย์ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีเป้าหมายเพื่อให้แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านที่สนใจได้เรียนรู้เชิงลึก เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเพื่อเป็นประโยชน์ทางการรักษา มุ่งส่งเสริมมาตรฐานและความรู้ขั้นสูงจากอาจารย์หมออันทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ค้นคว้า วิจัยด้านวิทยาศาตร์กัญชาทางการแพทย์แบบยั่งยืนเพิ่มโอกาสใหม่ในวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นสูงและเพิ่มโอกาสทางอาชีพในการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคเฉพาะด้านทั้งยังช่วยสร้างชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพด้วยกัญชาสำหรับแพทย์มืออาชีพและผู้ป่วยในอนาคตโดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดของวงการสาธารณสุขของประเทศไทย นอกจากนั้นเรายังเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้กับกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงทางการรักษาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย โดยทั้งสองหลักสูตรจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้” คุณศิริญากล่าว

นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ กล่าวว่าการจัดอบรมหลักสูตรสัมนาออนไลน์หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไปครั้งที่ 1 Morhello Webinar : The future & beyond of Medicinal Cannabis ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก MORHELLO Ambassador ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระดับโลก Dr.Joseph Rosado เจ้าของร่วมคลินิก Coastal Cannabis ซึ่งเป็นกลุ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตโวลูเซีย รัฐฟลอริดา ประธานและผู้บริหารของ International Medical Consultants ผู้อำนวยการร่วมด้านการแพทย์ของ Minorities for Medical Marijuana และผู้อำนวนการทางการแพทย์ของ marijuanadoctors.com มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ครอบคลุมความรู้ในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ขั้นสูงและกฎหมายเฉพาะด้าน โดยท่านได้เป็นที่ปรึกษาให้กับมลรัฐและชุมชนต่าง ๆ มาแล้วทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้มากประสบการณ์ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยด้วยกัญชาทางการแพทย์อีกสามท่าน ได้แก่ Dr.Vasko Dinev ผู้ร่วมก่อตั้ง Imperial Green Ltd แห่ง North Macadonaซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาโดยเน้นเรื่องกัญชาทางการแพทย์ Dr.Mark Braunstein ผู้บริหาร ผู้ก่อตั้ง และแพทย์ประจำสถาบัน ReconsciousMedical ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัดโดยใช้เอนทิโอเจนหรือสารที่มีการออกฤทธิ์ทางจิตเป็นตัวช่วยในการรักษา และ Dr.Andrew Agius ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของคลินิก ThePain ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์แบบผสมผานสำหรับการจัดการสหวิทยาการของอาการปวดเรื้อรังที่พร้อมจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานวิจัยทางการแพทย์จากกัญชาและสารแคนนาบินอยด์แบบเชิงลึก ในเว็บบินาร์ครั้งนี้

“เราจะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ฉุกเฉินและแนวโน้มที่สำคัญของการดูแลสุขภาพซึ่งเรามองเห็นโอกาสที่มาก มายในอนาคตเพราะยาที่ได้จากการสกัดจากพืชสามารถเปลี่ยนแนวโน้มของการใช้ยาทั่วโลกโดยในบรรดาสารแคนนาบินอยด์ทั้งหมด cannabidiol ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคทางจิตเวชเนื่องจากไม่มีผลข้างเคียงด้านจิตใจนอกจากนี้ในทางการแพทย์เชิงประยุกต์ได้มีการนำน้ำมัน cannabidiol ในการคลายความวิตกกังวลและลดอาการที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า การบรรเทาความเครียด การป้องกันโรคเบาหวาน บรรเทาอาการปวด รักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง บรรเทาการอักเสบ ทั้งนี้จากการที่มีการใช้สาร CBD ในผลิตภัณฑ์รักษาโรคเพิ่มขึ้น ตลาด cannabidiol ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราเร่งตลอดระยะเวลาคาดการณ์ ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาของ Prohibition Partners ได้มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของยา Sativex และ Epidolex ที่ใช้ในการรักษาโรคปวดเรื้อรังและโรคลมชักซึ่งมีสาร cannabidiol ประกอบ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ จาก 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 และปี 2567 ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นโอกาสมหาศาลของเกษตรกรชุมชนและการแพทย์และการสาธารณสุขไทยในอนาคตที่จะได้เรียนรู้โอกาสในการใช้สารสกัดจากกัญชามาใช้ในการรักษา และต่อยอดสู่งานวิจัยแบบเชิงลึก” นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ กล่าว

ทั้งนี้หลักสูตรการอบรมทางออนไลน์เชิงวิชาการขั้นสูงด้านกัญชาทางการแพทย์สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำหนดจะจัดขึ้น เป็นเวลา 6 สัปดาห์สำหรับแพทย์ และ 3 สัปดาห์สำหรับคนทั่วไปที่สนใจ ในทุกวันเสาร์ ที่ 2, 9, 16, 23, 30 ตุลาคมและ 6 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. ของแต่ละวันซึ่งจะประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมขั้นสูง

ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้เฉพาะด้าน ภายใต้หัวข้อ ประวัติศาสตร์ของกัญชาทางการแพทย์ คำศัพท์เฉพาะทาง ระบบกัญชาในร่างกาย (TheEndocannabinoidSystem) วิธีการให้ยาด้วยเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สำหรับตัวยาแต่ละตัวและคู่มือปริมาณยาที่ให้เป้าหมายและแผนการรักษาต่อสถานะโรคสายพันธุ์พื้นฐานและประโยชน์จากการบำบัดโรคต่อสถานะโรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ป่วยที่รับยาแบบซับซ้อนอะไรคือความเสี่ยงและสิ่งตอบแทนที่ได้รับ? สภาวะของจิตใจและการนำจิตวิทยามาใช้ประโยชน์จากการรักษาที่เป็นไปได้ของ Cannabidiol สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งการนำกัญชามาประยุกต์ใช้ในคลินิกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสาร Cannabinoids กับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจการใช้กัญชาในการจัดการความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยแพทย์และผู้ที่สนใจ ที่จะเข้าร่วมอบรมพร้อมรับใบรับรองผ่านการอบรมขั้นสูงสามารถลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ register@morhello.com สำหรับแพทย์ที่สนใจชำระค่าอบรมหลักสูตร 6 สัปดาห์ในราคาพิเศษเพียง 24,900 บาท พร้อมรับนำมัน CBD เพื่อทดลองมูลค่า 9,900 บาท และค่าอบรมหลักสูตร 3 สัปดาห์สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ชำระในราคาเพียง 14,900 บาท

ร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้แบบเชิงลึกและพบโอกาสของกัญชากับประโยชน์ทางการแพทย์ก่อนใครกับหลักสูตรการเรียนรู้และการอบรมขั้นสูงด้านการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ Morhello Webinar : The future & beyond of Medicinal Cannabis เปิดรับสมัครเพื่อแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2564

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ เข้าทำเนียบ ถกหัวหน้าส่วนราชการ สั่ง ครม.หนุนเยาวชนไทย หลัง ‘ลิซ่า’ สร้างชื่อระดับโลก
บทความถัดไปบพท.จับมือ ศอ.บต. เอ็มโอยู ต่อยอดความรู้จากงานวิจัยหวังแก้ไขความจนชายแดนใต้