นศ.การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. ชูกลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย หวังสร้างภูมิปัญญาความหอมฟุ้งสู่โลกออนไลน์

นักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม ภายใต้รายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม เลือกชูกลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย หวังสร้างภูมิปัญญาความหอมฟุ้งกระจายสู่โลกออนไลน์ ผ่าน Gift Box สร้างความหลงใหลผ่านเสน่ห์กลิ่นดอกไม้ไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ผ่านรูปแบบออน ไลน์

ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สอนรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยใช้ศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ศาสตร์ด้านการจัดการ และศาสตร์ด้านทักษะภาษาและเทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการจัดการทางวัฒนธรรมสร้างให้เกิดคุณค่าและมูลค่า อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านวัฒนธรรม หรือเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา มัคคุเทศก์ ภัณฑารักษ์ ธุรกิจทางวัฒนธรรม ผู้ผลิตสื่อทางวัฒนธรรม ฯลฯ เพราะแม้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแต่อาชีพด้านวัฒนธรรมควรคงอยู่ด้วยการปรับวิธีคิดเเละพร้อมปรับวิธีการจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ด้านนางสาวสุธารี กังขอนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ประธานดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม กล่าวว่า ที่มาของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในรายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้นำแนวคิดการจัดการด้านการสื่อสารถึงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของไทย นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์กับนักศึกษาและสามารถสานต่อสู่ชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ จึงเป็นที่มาของการผลิตเครื่องหอม ภายใต้ชื่องาน “กลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย” และด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอจากการลงพื้นที่จริงสู่รูปแบบออนไลน์ พร้อมมีการจัดส่ง Gift Box ซึ่งภายในมีวัตถุดิบและวิธีการทำพร้อมบรรจุลงในกล่องเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองปฏิบัติจริงจากที่บ้าน

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาเครื่องหอม (กลิ่นผกา เสน่หาเครื่องหอมไทย) ภายใต้รายวิชาการจัดการโครงการทางวัฒนธรรม ได้มีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้และสมุนไพรไทย จากการนำเครื่องหอมหลากหลายชนิดมาเชื่อมโยงองค์ความรู้วัฒนธรรมด้านหัตถศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ ความเชื่อ ศาสนา การปรุงยา ภูมิปัญญา การรักษาโรค ที่นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการต้องการส่งเสริม ผลักดัน วัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยสู่โลกออนไลน์

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นักวิจัยค้างคาวกัมพูชาออกหาต้นตอโควิด
บทความถัดไปนิพนธ์ รับมือมรสุมป้องกันน้ำท่วม สั่งปภ.ประสานอบจ.สงขลา-เทศบาล ขุดคลอง’สามกอง-คลองสำโรง’