พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP โดยมี นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องตักศิลาแกรนด์ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผ้าไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 5 กลุ่ม ซึ่งจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วม Workshop เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า 5 ด้าน ได้แก่

– Workshop 1 : ด้านคุณภาพเทรนด์สีสันและเทรนด์แฟชั่นผ้าไทย โดย นายจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล สไตล์ไดเร็กเตอร์ นิตยสารโว้กประเทศไทย

– Workshop 2 : ด้านการออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทย โดย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์เธียเตอร์

– Workshop 3 : ด้านการเลือกเส้นใยที่มีคุณภาพ โดย นางสาวแพรวา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ

– Workshop 4 : ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย โดย นายณกรณ์ ตั้งหลัก รองประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดมหาสารคาม

– Workshop 5 : ด้านการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด โดย อาจารย์ณัฐธิดา พละศักดิ์

ซึ่งวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 5 กลุ่ม ได้รับการพัฒนายกระดับผ้าไทย ทั้งด้านคุณภาพเทรนด์สีและเทรนด์แฟชั่นไทย ด้านการออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทย ด้านการเลือกเส้นใยที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย และการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด ให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าว  โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl#กรมการพัฒนาชุมชน#changeforgood

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตนม อ.ส.ค. ภาคอีสาน รับฟังผลการดำเนินงานผลการซื้อน้ำนมดิบ
บทความถัดไปครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ครอบคลุม จนท.ผู้ปฏิบัติงานโควิด-19 ยันไม่ใช่การนิรโทษ