พม.โดยกรมเด็กฯ จัดพิธีประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการ“พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ”

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ” พร้อมกล่าวให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 52 รางวัล ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ โดยนำเอาศิลปะการวาดรูประบายสี ที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคมและเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ“พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ” ได้ดำเนินการขึ้นในปี 2562 เป็นปีแรก โดยขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กใน 3 จังหวัด (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มีรูปแบบการดำเนินงาน ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะครูผู้ดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กจังหวัดปัตตานี และเชิญชวนเด็กส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดจากนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี 2564 ได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็น 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีเวทีในการแสดงความสามารถเพิ่มมากขึ้น และสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งในปีนี้มีการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” โดยมีผลงานการเข้าประกวดจำนวน 85 ชิ้น แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อายุ 6-9 ปี อายุ 13-16 ปี และอายุ 17-18 ปี ประเภทละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น 52 รางวัล มีการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิต ดร.สังคม ทองมี อาจารย์สมชัย กตัญญุตานนท์ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ และนางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ

เด็กๆ ในวันนี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมวาดภาพระบายสี ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ สร้างความมั่นคงทางจิตใจ และสร้างความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอ นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ศุภาลัย” จับมือเมืองไทยมอบสิทธิพิเศษให้ลูกบ้านทั่วประเทศ
บทความถัดไปโควิดวันนี้คร่า 131 ชีวิต สลด! เด็ก 2 เดือนเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดดับ