ก.พ.ร. ประกาศผล กรมปศุสัตว์ รับ 5 รางวัล ยอดเยี่ยม ปี 64 ผลการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศ กรมปศุสัตว์เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ (grand champion ครั้งที่ 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 รางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม รวม 5 รางวัล โดยมีกำหนดการเข้ารับรางวัลในวันที่ 16 กันยายน 2564

นายสัตวแพย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งรางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงาน ภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

สาขาบริการภาครัฐ

  1. รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดีเด่น ผลงาน การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
  2. รางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  1. ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้เสนอชื่อนายวาสนา นาคดิลก ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น

เป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวม 66 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ในปี 2561 และในปี 2564
  2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 8 รางวัล
  3. รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 48 รางวัล
  4. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 8 รางวัล

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สศร.ผนึกกำลังศิลปินไทย-ต่างชาติ รังสรรค์ผลงานศิลป์ ‘เบียนนาเล่ โคราช’
บทความถัดไปศบค.ปรับเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม-ตี 4 ผ่อนคลายเปิดโรงหนัง-เล่นดนตรีในร้านอาหาร