กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าเต็มร้อยยกระดับสมาชิกสหกรณ์โคนม สู่มาตรฐานฟาร์มโคนม GAP

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าเต็มร้อยยกระดับสมาชิกสหกรณ์โคนมมาตรฐานฟาร์มโคนม GAP อัดฉีดเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ พร้อมโชว์เคสความสำเร็จที่ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี เกษตรกรสมาชิกได้มาตรฐานฟาร์ม มีเงินเพิ่มอีก กก.ละ 1 บาท

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ดำเนินการคือ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาด  โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมและชุมนุมสหกรณ์โคนม จำนวน 105 แห่ง สมาชิกเลี้ยงโคนม จำนวน 11,207 ครอบครัว จำนวนโคทั้งหมด 423,306 ตัว มีปริมาณน้ำนมดิบในภาคสหกรณ์ 2,060.207 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 58 ของนมทั้งประเทศ โดยที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าช่วยในสนับสนุนและพัฒนาในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน GAP ด้วยการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ในรูปแบบดอกเบี้ยอัตราพิเศษ เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนในการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรสมาชิกให้ได้มาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) รวมทั้งเป็นทุนให้สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพเพื่อบริการแก่สมาชิก รวมถึงการจัดหาแม่โคสาวคุณภาพเพื่อมาทดแทนในฟาร์มสมาชิก

“สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้เข้าไปช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ จากเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เช่น การสานต่ออาชีพผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์กู้ยืมเงิน จำนวน 120 ราย เพื่อใช้ทำฟาร์มและซื้ออุปกรณ์ และใช้เพื่อรวบรวมน้ำนมดิบในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี รวมถึงให้สมาชิกกู้ปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี พร้อมกันนี้ยังได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับจัดหาแผ่นยางปูพื้นคอกโคนมให้สมาชิก 104 ราย จนประสบความสำเร็จ ทำให้เกษตรกรสมาชิกเกิดการพัฒนา และนำไปสู่การได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP)”

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีสมาชิกส่งน้ำนมดิบ 1,500 ราย ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย 200 ตันต่อวัน โดยน้ำนมดิบที่รับจากฟาร์มจะถูกนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ เช่น นมพาสเจอร์ไรส์, โยเกิร์ตพร้อมดื่ม, ไอศกรีม, นมยูเอชที, นมอัดเม็ด รวมถึงนมโรงเรียน และนมผง ด้วยการผลิตจากนมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP อีกทั้งยังใช้แนวทางตลาดนำการผลิต ทำให้สามารถเพิ่มช่องทางตลาดได้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ ที่จำหน่ายผ่านร้านค้าทั่วไป  ร้านหนองโพคาเฟ่ที่มีมากกว่า 40 สาขา รวมถึง Modern Trade และการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา จีน และบรูไน ทำให้มีรายได้ที่สามารถหล่อเลี้ยงเกษตรกรสมาชิกให้มีความมั่นคงในอาชีพได้มาจนถึงปัจจุบัน

ด้าน นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เป็นผู้ที่รับช่วงจากทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกมีการพัฒนาสู่การทำฟาร์มโคนมที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) และที่สำคัญหากฟาร์มของเกษตรกรสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน จะได้รับเงินค่าน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1 บาท

ขณะที่ นายสุรศักดิ์ แซ่ลี้ สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) กล่าวว่า สหกรณ์กับสมาชิกนั้นถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งขณะนี้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัดนั้น ถือว่าเป็นสหกรณ์ที่ให้ราคาน้ำดิบแก่สมาชิกสูงที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นหากไม่มีสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ก็ไม่มีเกษตรกรอย่างพวกเราด้วยเช่นเดียวกัน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชลประทาน จ.มหาสารคาม เตือน ปชช. 4 อำเภอเฝ้าระวังน้ำชี จับตาน้ำก้อนใหญ่จากชัยภูมิ
บทความถัดไปเบสท์ จัดเต็มเซอร์ไพรส์วันเกิด ตงตง ลงทุนเช่าป้าย LED ห้างดังอวยพรสุดหวาน