องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 7 กันยายน 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ในรูปแบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กล่าวนำเสนอรายงานสรุป การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในห้วงสถานการณ์โควิดทั้ง 3 ด้าน

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด

ด้านที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด

ด้านที่ 3 การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 108 ตำบล/เทศบาล ครอบคลุม 11 อำเภอ โดยมีโครงการบริการวิชาการ 141 โครงการ และงานวิจัย 40 โครงการ เน้นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรักความสามัคคี และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสังคมประชากร ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลต่อยอดให้เกิดการพัฒนา ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนและชุมชนมีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีของสังคม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นางเลิ้งเดือด! เยาวชนเปิดฉากปาสี ‘จีโน่’ โต้ไม่หยุด ‘ทะลุฟ้า’ โวย แค่มาทวงพื้นที่ของ ปชช.
บทความถัดไป‘อันวาร์ สาและ’ ลั่น ไม่ได้ทำผิดอะไร แค่อยู่ข้างประชาชน หลังลือสะพัด ปชป.ไม่ส่งลง ส.ส.อีก