สปส. คว้า “รางวัลดีเด่น ประเภทภาครัฐ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กร ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทภาครัฐ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่มอบให้สำนักงานประกันสังคม ในโอกาสที่เป็นองค์กรภาครัฐที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นองค์กรนำร่อง ที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีหลักการของสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน

ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญในการนำประเด็นสิทธิมนุษยชน เข้าไปอยู่ในการดำเนินงาน ยึดหลักความเท่าเทียมเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมจะมุ่งมั่นการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างโดดเด่น เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ซึ่งสอดคล้องการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภาคีบุคลากรสธ.จี้รัฐเปิดเผยกระบวนการนำเข้า ‘โมเดอร์นา’ ทุกขั้นตอน ขอทุกคนจับตา
บทความถัดไป‘โซลชาร์’ ชม ‘เด เกอา’ เหนียว ‘โรนัลโด้’ คม ช่วยทีมคว้าชัย