กปน. เดินหน้า โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” MOU จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ หลังประสบความสำเร็จกับ กทม. ในปีที่ผ่านมา

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 ระหว่าง กปน. กับ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เข้าร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ โดยที่ผ่านมา การลดน้ำสูญเสียเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดย กปน. และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ในปีที่ 2563 ที่ผ่านมา โครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จในการลดน้ำสูญเสียเป็นอย่างดี การลงนามฯ โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า ปัจจุบันท่อจ่ายน้ำของ กปน. มีความยาว 36,000 กิโลเมตร จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการเฝ้าระวังและสำรวจท่อประปา ซึ่งหากเกิดการแตกรั่วขึ้น อาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะตรวจพบ ดังนั้น หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ช่วยกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว จะทำให้ กปน. สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการซ่อมท่อประปาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในลดน้ำสูญเสียของ กปน.

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 เป็นการต่อยอดจากโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ที่ กปน. ได้เริ่มดำเนินการในปี 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้ช่วยกันตรวจหาท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้แจ้งเรื่องท่อประปาแตกรั่วกว่า 10,000 คน ช่วยลดน้ำสูญเสียได้ถึง 60,189.68 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2” มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565โดย กปน. ได้ขยายเครือข่ายครอบครัวตาสับปะรดให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยการให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว หรือถ่ายรูปจุดที่ท่อประปาแตกรั่ว ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ซึ่งสามารถระบุพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ และเจ้าหน้าที่ กปน. สามารถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ที่แจ้งข้อมูลท่อประปาแตกรั่ว ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 90 รางวัล โดย กปน. จะมอบรางวัล 2 เดือน / ครั้ง เป็นจำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 540 รางวัล รวมทั้งของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น หมวก หน้ากากผ้าอนามัย กระบอกน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1 ล้านบาท

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมา กปน. และจังหวัดนนทบุรี ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงน้ำประปาสะอาด ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานแล้ว ยังเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการร่วมกันลดน้ำสูญเสีย จากปัญหาท่อประปาแตกรั่ว เพื่อให้เราทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปลัด ศธ.’ เผย ‘นายกฯ’ เตรียมลงพื้นที่ 4 ต.ค. ตรวจการฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน
บทความถัดไปกรมอุทยานฯ เตรียมจัดงานครบรอบสถาปนา 19 ปี 2 ตุลา 64