กรมทรัพยากรน้ำเพิ่มน้ำต้นทุน เสริมระบบกระจายน้ำ สร้างรายได้

เพราะน้ำคือชีวิต กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อย่างเช่นในพื้นที่ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มน้ำต้นทุน เสริมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงโดน มีพื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 100 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ถึง 348 ครัวเรือน ชุมชนมีน้ำกิน น้ำใช้อย่างมั่นคง พอเพียง และน้ำยังช่วยสร้างรายได้ เข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเพาะปลูก ประชาชนสามารถปลูกพืชผักสวนครัว เป็นอาชีพเสริมหลังฤดูทำนาได้ สร้างรายได้เพิ่ม ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สโมสรนิสิต จุฬา’ ร่อนแถลง เรียกร้องรัฐบาลไทย รับผิด-ขอโทษ-ชดเชย ปมสังหารหมู่ 6 ตุลา
บทความถัดไปพบปลาลอยหัว ชายฝั่งกาหลง สมุทรสาคร สาเหตุจากปรากฏการณ์น้ำเบียด