กรมทรัพยากรน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพื่อการการเกษตรห้วยกระโดน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีแผนการดำเนินงานโดยเน้นเป้าหมายการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู  และพัฒนาแหล่งน้ำ นอกเขตพื้นที่ชลประทาน โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน  พร้อมทั้งการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทุก ๆ แหล่งน้ำที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับความต้องการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำห้วยกระโดน ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภค และได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ด้วยการวางระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการต่อยอดเพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับประเทศของรัฐบาลนั่นเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โฆษกรัฐบาล’ ชี้ ‘บิ๊กตู่’ มีผลงานมากมาย เสนอ เป็นนายกฯ อีกสมัยก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
บทความถัดไปราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบใหม่ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ระบุ จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม