กรุ๊ปเอ็ม ชี้ทางรอดแบรนด์ผ่านงานสัมมนาการตลาด FOCAL 2021

กรุงเทพ – วันที่ 23 กันยายน  กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทบริหารจัดการการลงทุนสื่อชั้นนำของโลก
ในเครือ ดับบลิวพีพี (WPP) จัดงานสัมมนาการตลาดประจำปีภายใต้ชื่อ GroupM FOCAL โดยการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ที่ กรุ๊ปเอ็ม ได้จับมือกับเอเยนซี่ภายในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์ สรุปประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดในอีก 12 เดือนข้างหน้า

งานสัมมนา FOCAL 2021 จัดขึ้นภายใต้ภายใต้รูปแบบ Virtual Conference โดยมี นักการตลาด ด้านการสื่อสารการตลาดและกลุ่มพันธมิตรสื่อจากทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://focal-th.online เป็นจำนวนกว่า 2,500 คน โดยกรุ๊ปเอ็มและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่านได้ร่วมกันนำเสนอ 4 ประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดไว้ดังนี้

  1. ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และธุรกิจจากโควิด-19
  2. การใช้งานเทคโนโลยี และดาต้าเพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ
  3. การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
  4. การเพิ่มช่องจัดจำหน่ายรวมถึง อีคอมเมิร์ซเพื่อการขยายขีดจำกัดทางการตลาด

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา FOCAL ครั้งที่ 11 ว่า กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจการบริหารจัดการสื่ออันดับหนึ่งของโลก
มีความมุ่งมั่นและหน้าที่ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจในประสิทธิภาพการลงทุนทางด้านสื่อเพื่อเสริมสร้างยอดขาย อีกทั้งต้องการที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกภาคส่วนและกลุ่มธุรกิจกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

“โควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักการตลาดและอุตสาหกรรมสื่อ
จึงต้องให้ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาของกรุ๊ปเอ็ม ในปีที่แล้วการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต และ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้ กรุ๊ปเอ็มพบว่าโควิด-19 นั้น ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากปีก่อนอย่างมาก ทั้งในด้านวิถีชีวิต การตัดสินใจซื้อ ตลอดจนช่องทางการซื้อสินค้า ซึ่งนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้อง
ปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว คุณศิวัตรกล่าว

โดยในงาน กรุ๊ปเอ็ม ได้นำเสนอผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคประจำปีภายใต้หัวข้อ 2021 Consumers Untold ซึ่งเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงบริมาณผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภค
กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด และผ่านแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของโควิด-19 ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ การเลือกที่จะจับจ่ายซื้อของ และความสำคัญของอินเตอร์เน็ตกับผู้บริโภคชาวไทย

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันเผยอินไซท์ล่าสุดของคนไทยว่า การระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19
ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องของการเงิน การงาน ความกังวลต่อ
ความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อและจับจ่ายที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยผู้บริโภคกลับมาให้ความสำคัญกับผู้ขายและแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ มากกว่าการที่จะเสาะหาสินค้าที่ราคาถูกที่สุดบนโซเชียลมีเดีย

ทางด้านพฤติกรรมการเสพสื่อพบว่า ผู้บริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้นมีการใช้แพลตฟอร์มและสื่อโซเชียลต่าง ๆ
ในกลุ่มช่วงอายุของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอแบบคลิปวิดีโอสั้นจากรูปแบบต่าง ๆ ทั้งละคร
ซีรีส์ตลก ข่าว หรือแม้กระทั่งผลงานที่ผลิตจากตัวผู้บริโภคเองกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุ

คุณศิวัตรกล่าวเสริมอีกว่า “เมื่อนักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและช่องทางการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไปแล้ว ก็จะสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดอย่างผสมผสานให้สร้างสรรค์ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่ออย่างชาญฉลาด เพื่อให้ธุรกิจในทุก ๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ออฟไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ประสบความสำเร็จและประจักษ์ในเรื่องยอดขาย”

เกี่ยวกับกรุ๊ปเอ็ม

กรุ๊ปเอ็ม ผู้นำการบริหาร และจัดการธุรกิจสื่อสารการตลาด บริษัทแม่ของกลุ่มเอเยนซี่ WPP ซึ่งมีบริษัทในเครือ อาทิมายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาการปฎิบัติงานของบริษัทใน
เครือ WPP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ผ่านการบริหาร และทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในเครือ ทั้งในด้านการซื้อพื้นที่สื่อ การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ การจัดการสื่อดิจิทัล การเงิน
การสร้างเครื่องมือทางการตลาด และความสามารถต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยทุกบริษัทในเครือกรุ๊ปเอ็มมีระบบปฎิบัติการสากลและต่างเป็นบริษัทแถวหน้าในแวดวงของตน กรุ๊ปเอ็มมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคล
ทั้งด้านความคิดสติปัญญาและลงมือการปฏิบัติงานเพื่อการซื้อขาย การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และการให้บริการ
ด้านการสื่อสารที่ล้ำหน้า รวมถึงสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าและบริษัทด้วย

 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

แผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์

Managing Partner – Marketing & Development, GroupM Thailand

Neil.Mavichak@GroupM.com

แพน จรุงธนาภิบาล
Associate Director – Marketing & Development, GroupM Thailand
Pan.Jroongtanapibarn@GroupM.com

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ป้อม’ ยันเลือกผู้สมัคร ส.ส.เอง ลั่นจัดการปัญหาได้หมด ไม่งั้นจะเป็นหัวหน้าพรรคทำไม
บทความถัดไป‘คิม จอง อึน’ ย้ำจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธ รับมือนโยบายปรปักษ์จากมะกัน-เกาหลีใต้