อธิบดีพช. เยี่ยมบ้านสวนต้นเทียนไหมไทย หนุนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอเมืองอุบลฯ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า ณ บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคุณอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ (คุณแมว) ประธานกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้การต้อนรับ

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า “จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้า มีผ้าทอที่มีความปราณีต สวยงาม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาต้นแบบการทอผ้า การยกระดับผ้าไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การให้ความรู้การทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งโดยมากเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงนิยมเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบรนด์เนม ราคาแพง ตัดเย็บประณีต ทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าให้เป็นพรีเมี่ยม เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ยังเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้สนใจ สามารถที่จะนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้ อีกทั้งบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยวสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้หรือทดลองทำกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการทอหรือแปรรูปผ้าได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะทำให้สามารถส่งเสริมการทอผ้า มีการสืบสานและพัฒนาสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีในระดับชุมชน” นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี พช. กล่าว

“บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย” เป็นจุดจำหน่วยและเรียนรู้วิธีการทอผ้า ในรูปแบบลวดลายต่างๆ โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ ผ้ากาบบัว ซิ่นทิวมุกจกดาว เป็นผ้าที่มีแหล่งกำเนิดในเมืองอุบลราชธานี ในอดีตเป็นผ้านุ่งสำหรับ อัญญานาง หรือเจ้านายสตรี
สายเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช แต่ละคุ้มแต่ละโฮงมีกันผืนสองผืนเท่านั้น เล่าสืบกันมาว่าช่างทอผู้ริเริ่มก็คือ อัญญานางเลื่อน เชื้อสายเจ้านายเมืองอุบล ในราวสมัยรัชกาลที่ 5 “ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ยังคงสืบทอดการทอผ้าอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ เช่น ผ้าเยียรบับลาว ผ้าซิ่นยกดอกเงิน-ดอกคำ ผ้าซิ่นมัดหมี่-หมี่รวด ผ้าซิ่นทิว ซิ่นก่วย ซิ่นเครือก่วย ผ้าต่อหัวซิ่น (หัวจกดาว หัวจกดอกแก้วทรงเครื่อง หัวขิดคั่นลายกาบพร้าว) ผ้ากาบบัว ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัด บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย ก่อตั้งมาเมื่อปี 2545 โดยมีนางอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ เป็นประธาน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 คน ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP
ระดับ 5 ดาว

สำหรับท่านที่สนใจอยากเรียนรู้วิธี และขั้นตอนการทอผ้า หรือต้องการเป็นเจ้าของผ้าไหมลายสวยงามต่างๆ มากมาย ร่วมทั้ง ซิ่นทิวมุกจกดาว ผ้านุ่งสำหรับ อัญญานาง หรือเจ้านายสตรีสายเมืองอุบลราชธานี ผ้ากาบบัว และผ้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สามารถแวะไปชมและเลือกซื้อได้ที่ บ้านสวนต้นเทียนไหมไทย เลขที่ 109 หมู่ 5 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 093-3235493

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon