กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Local Alike เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ Local Alike เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน “คลองตาอิน โมเดล” ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนและช้างป่า จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำของสังคมไทย

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสำคัญ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศจากการดำเนินการที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ผลักดันให้ทุกจังหวัดดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะในแง่ของภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ออกมาเป็นจุดขาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นทางเลือกในการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเป็นเรื่องราวของกลุ่มจังหวัด ภาค ทำให้พี่น้องชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3,680 ชุมชน โดยสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและขายสินค้าในชุมชนจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม มาสร้างสรรค์มูลค่าการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ภายใต้โครงการพัชสุธาคชานุรักษ์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะ ใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการบูรณาการแก้ไขปัญหา การสร้างผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและเพื่อให้คนและช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

บ้านคลองตาอิน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี มีความโดดเด่นในเชิงนิเวศธรรมชาติ มีคลองตาอินและเขื่อนไร่ขจรวงศ์ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผลไม้ส่งออกต่างประเทศ การรวมกลุ่มพัฒนาวัตถุดิบในชุมชนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในชุมชน สามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติในการศึกษาธรรมชาติตามรอยเท้าช้าง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ Local Alike ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน ทั้งในแบบ One-Day Trip หรือแพคเกจทัวร์แบบค้างคืน ได้มองเห็นศักยภาพของชุมชนบ้านคลองตาอิน ที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีเอกลักษณ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์’บ้านคลองตาอินหมู่ที่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวชุมชน และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกต่อเรื่องราวให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นที่รู้จัก โดยนำร่องเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านคลองตาอิน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 นี้

ความพิเศษของเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจ วิถีชาวสวนผลไม้ และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และให้ความมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. รับนักท่องเที่ยวจำนวนจำกัดเพียง 15 คนต่อทริปเท่านั้น
 2. ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้ร่วมทริปก่อนออกเดินทาง
 3. พนักงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติการ
 4. มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการ
 5. รักษาระยะห่าง เช่น รถตู้/รถโดยสาร/เครื่องบิน นั่งเว้นที่, กิจกรรมเป็นที่โล่งกว้าง ไม่แออัด, ยืนห่างกัน 1 เมตร ฯลฯ
 6. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อย ๆ เช่นประตู, เบาะนั่ง, ห้องน้ำ ฯลฯ

โดยนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปกับเรา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 1. ผู้ที่อยากช่วยเหลือชุมชนโดยการใช้สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของตัวเอง
 2. ชอบพบปะผู้คนที่หลากหลาย พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 3. ที่พักอาจไม่ใช่โรงแรมหรู แต่เป็นที่พักในชุมชนที่อบอุ่น พร้อมกับอาหารพื้นถิ่น เสิร์ฟแบบไม่อั้น

สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้จะได้สัมผัสในการเดินทางครั้งนี้ ได้แก่

 1. เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านการท่องเที่ยว ในสถานที่และโปรแกรมที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเคยไปมาก่อน
 2. ถ่ายรูปและวิดีโอแนะนำชุมชนเพื่อนำไปโปรโมทผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของตัวเอง
 3. ได้พบปะผู้คนใหม่ ๆ ทั้งชุมชน และเพื่อนร่วมทางที่รักในการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกัน

ขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ เพียงแค่ กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครใน Google form นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaKPe3_aIASS6d3JwidCOMlk8LGH0GXxtyzwixRL1PKmVl8Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

และกดไลค์เพจ Local Alike กดlike โพสต์นี้ พร้อมทั้งแชร์โพสต์นี้ โดยเปิดเป็นสาธารณะ (Public)
https://www.facebook.com/321685411262954/posts/4432976043467183/

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้องในการรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 12.00 น. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางเราจะติดต่อท่านกลับไปในภายหลัง อธิบดี พช. กล่าว

#พัชรสุธาคชานุรักษ์ #คชานุรักษ์ #คนรักช้าง #กรมการพัฒนาชุมชน #localalike #ชมรมท่องเที่ยวคชานุรักษ์บ้านคลองตาอิน #เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon