พช.ชุมพร จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน ระดับจังหวัด และกิจกรรมการประกวดและจัดแสดงลายผ้าพระราชทาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานอัญเชิญลายผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเปิดโครงการการประกวดและจัดแสดงลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับจังหวัด มอบแก่ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร

ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ได้กล่าวรายงานว่า “กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลาย
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โอนลิขสิทธิ์ลายผ้าบาติก 3 ลาย ได้แก่

 1. “ปาเต๊ะ ร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง”
 2. “ท้องทะเลไทย”
 3. “ป่าแดนใต้”

และพระราชทานอนุญาตให้นำผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลายไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น โดยในการผลิตผ้าอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับเทคนิคการทำมือ (Handmade) เท่านั้น และมิให้กลุ่มที่ได้รับมอบลายผ้าบาติกพระราชทานนำแบบลายผ้าไปให้โรงงานผลิตโดยเด็ดขาด

จังหวัดชุมพร จึงจัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก 3 ลาย ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชุมพร จำนวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. กลุ่มบาติกผาแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 2. กลุ่ม อสม. บาติกผาแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 3. กลุ่ม ซ.409 ทรายรีแกลลอรี่ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 4. กลุ่มพิทักษ์มัดย้อม หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 5. นางอารีรัตน์ ซ่านฮู่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 6. กลุ่มปลายศิลป์บาติก หมู่ที่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 7. กลุ่มหม่อนไหมวิสาหกิจชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 8. กลุ่มบางท่าผ้าทอมือ หมู่ที่ 14 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 9. กลุ่มสตรีบ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 10. ศ.หลังสวนเบญจรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการประกวดและจัดแสดงลายผ้าพระราชทาน ชิงโล่รางวัล โดยผู้เข้าประกวด เป็นผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีทีมคณะกรรมการการประกวดพิจารณาให้คะแนนอีกด้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon