ปลัด มท. ประชุมติดตามกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย เตรียมพร้อมการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ วันที่ 30-31 ตุลาคม นี้

ปลัด มท. ประชุมติดตามกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย เตรียมพร้อมการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ วันที่ 30-31 ตุลาคม นี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้อง WAR ROOM ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวทางพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับคณะที่ปรึกษาคณะทำงานผ้าไทยใส่ให้สนุก ประกอบด้วย นายธนันท์รัฐ ธนเสฎฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารของนิตยสารโว้ก (Vugue) ประเทศไทย และนางรติรส จุลชาต รองประธานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อสรุปผลความก้าวหน้ากิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ประจำปี 2564 ได้แก่ 1. โครงการดอนกอยโมเดล 2. โครงการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 และพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และ 3. กิจกรรมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ได้แก่ ผ้าตามมติคณะรัฐมนตรี รวมยอดจำหน่าย 13,617,293,759 บาท “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รวมยอดจำหน่าย 6,706,019,946 บาท และผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รวมยอดจำหน่าย 300,098,584 บาท กลุ่มที่ได้รับประโยชน์ 8,852 กลุ่ม รวมสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ 76,143 คน อีกทั้ง ยังได้ร่วมวางแนวทางในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย ประจำปี 2565 โดยมีการจัดทำโครงการนาหว้าโมเดล โครงการ Silk Festival และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนสร้างสรรค์งานผ้าไทยด้วยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้ดำรงคงอยู่สืบไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon