ผู้ว่าฯ กระบี่ รุกหนัก หวังดันกระบี่ให้เป็น ฮับแห่งการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและมาที่เดียวเที่ยวได้ 6 จังหวัด

วันนี้ (24 ต.ค.64) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และภาคเอกชน ลงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอันดามัน และท่าเทียบเรือโดยสารคลองจิหลาด อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อเตรียมพัฒนายกระดับให้เป็นศูนย์กลางสั่งการในการแจ้งเหตุ ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเป็นศูนย์ฯที่มีศักยภาพในการสั่งการ และสื่อสารเตือนภัย จะทำให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างทันท่วงที ป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติภัย รวมถึงการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารคลองจิหลาด ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของจังหวัดกระบี่ให้มีศักยภาพและมาตรฐานสากล สามารถเป็นท่าเรือศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน สามารถให้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นจำนวนมากจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีเป้าหมายเปิดการท่องเที่ยวทุกพื้นที่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดเผยว่า “แม้ว่าในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ยังกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ทั้งจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง ระนอง สตูล และจังหวัดพังงา เป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบว่ายังเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวประสบอุบัติภัย ได้รับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก บางเหตุการณ์โด่งดังไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและประเทศไทย นอกจากนั้นยังพบว่าท่าเรือที่ให้บริการมีไม่เพียงพอทำให้บางช่วงเวลาต้องรอเป็นเวลานาน อีกทั้งยังไม่มีท่าเรือที่เป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่กลุ่มจังหวัด อันดามัน จำเป็นต้องมีจังหวัดที่ศูนย์กลางในการช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สามารถสื่อสารเตือนภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะประสบปัญหาทั้งทางบกและในทะเล การช่วยเหลือจะต้องไปให้ถึงอย่างรวดเร็ว  รวมถึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจำเป็นต้องมีท่าเรือโดยสาร ที่เป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันที่สร้างความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ท่าเรือ แห่งเดียวแต่ท่องเที่ยวได้ทั้ง 6 จังหวัด”

“เมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และอาคารสถานที่ในปัจจุบันพบว่า จังหวัดกระบี่มีความพร้อมและ        มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง ในการช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและเป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน เพราะปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอันดามันที่ได้มีการพัฒนามาแล้วระยะหนึ่งซึ่งหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเช่น การจัดหาเรือดับเพลิง การจัดระบบสั่งการและการสื่อสารเตือนภัยครบวงจร เป็นต้น ก็จะสามารถยกระดับจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางความปลอดภัยการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจังหวัดกระบี่ยังมีท่าเรือโดยสารคลองจิหลาดที่หากมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล ก็จะทำสิ่งที่นักท่องเที่ยวไฝ่ฝันมานาน คือ “มาที่เดียวเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลได้ทั้ง 6 จังหวัด”เป็นจริงได้ไม่ช้านี้ หลังจากนี้จะได้นำข้อมูลไปพูดคุยหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเสนอขอความเห็นชอบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการการประชุม ครม.สัญจร ที่จะมีขึ้นที่ จ.กระบี่ ประมาณกลางเดือน พ.ย.นี้ต่อไป” นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯ กระบี่ กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon