ปตท. ร่วม “สานพลังประชารัฐ” ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์  (ที่ 2 จากซ้าย)  พร้อมด้วย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) คุณจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย ลาว (ที่1จากซ้าย) และ รศ.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์เขตอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่1จากขวา)   ร่วมแถลงสรุปผลโครงการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม)  ซึ่ง สภาธุรกิจไทย-ลาว สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปตท. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเปิดเวทีเสวนาและระดมสมองร่วมกันจากทุกภาคส่วนกว่า 150 คน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าการลงทุนต่างๆ นับเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้คณะทำงานสานพลังประชารัฐ  ด้านการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ(D4) ของไทย