อินโดรามา เวนเจอร์ส ผนึกคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีเรียนรู้พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ “พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน” ให้กับนิสิตและนักศึกษารวมกว่า 700 คน  เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขยะพลาสติก การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิล พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ โดยจัดทำคู่มือการคัดแยกขยะชุมชนและการจัดการขยะพลาสติกเผยแพร่ทางออนไลน์สำหรับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ในฐานะผู้รีไซเคิลขวด PET รายใหญ่ที่สุดของโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ จึงสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ทั้งในรูปของเส้นด้าย เส้นใย และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลคุณภาพสูงที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เรื่องของสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นประเด็นหลักที่เยาวชนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญ เพราะในอนาคตบริษัทชั้นนำต่างพิจารณาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

การจัดอบรมเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ความแตกต่างของพลาสติกแต่ละประเภท การรีไซเคิล และแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไอวีแอล ยังได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการคัดแยกขยะชุมชนและการจัดการขยะพลาสติก ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม การรีไซเคิลพลาสติก และเศรษฐกิจหมุนเวียน  ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ bit.ly/IVLRecyclingHandbook

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon