90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมขับเคลื่อนการสร้างการแพทย์ไทยให้ก้าวไกล สร้างศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาล 9 ธ ผู้ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ผ่านกิจกรรมการเดิน-วิ่งในโครงการ 90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศลสะสมระยะทาง เป้าหมาย 90 วัน คนละ 90 โล สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2565 นี้ พร้อมทั้งสานต่อพระปณิธานในการต่อยอดการใช้ผลงานศิลปกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าที่ระลึก สำหรับผู้บริจาค 900 บาทในโปรแกรม 9 ล้นใจ โดยนำภาพวาดฝีพระหัตถ์จากผลงานวิทยานิพนธ์ชุด“หลากลาย หลายชีวิต” ชื่อภาพ “ความรักที่ไม่สามารถจินตนาการได้สำหรับคนไทย” แรงบันดาลพระทัยจากความใกล้ชิดผูกพัน เคารพรัก เทิดทูน และตระหนักซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภาพเสือที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและแซกโซโฟนที่ปรากฏในผลงานถ่ายทอดผ่านทักษะกระบวนการวาดเส้นและงานจิตรกรรม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในจิตใจภายใต้แนวคิด ราชาแห่งความรักและความเมตตา ผู้ทรงเป็นผู้ปกครองเหนือราชอาณาจักร อันสื่อสัญลักษณ์ถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตาเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินที่พระองค์ทรงรัก ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย เพื่อให้ประเทศไทยสงบสุขและร่มเย็น

สำหรับโครงการ CRA Charity Virtual Run หรือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล สะสมระยะทาง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มาร่วมออกกำลังกายผ่านการเดิน-วิ่งเก็บระยะได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีเป้าหมายวิ่งคนละ 90 โล ภายใน 90 วัน ซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 9 ด้วยใจ สมัครฟรีโดยยิ่งวิ่งยิ่งได้ช่วยเพราะการวิ่งทุก 1 กิโลเมตรของผู้สมัครเท่ากับได้ร่วมบริจาค 1 บาทให้โครงการ หรือร่วมบริจาค 90 บาท ในโปรแกรม 9 สานใจ เมื่อวิ่งครบระยะ 90 กิโลเมตร ผู้สมัครจะได้รับเข็มกลัดผู้พิชิตพระราชทาน หรือบริจาค 900 บาท ในโปรแกรม 9 ล้นใจ รับเสื้อวิ่งโปโลและหน้ากากผ้าพร้อมสายคล้องคอลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ระลึก และเมื่อวิ่งครบระยะ 90 กิโลเมตร รับเข็มกลัดผู้พิชิตพระราชทาน โดยค่าสมัครที่บริจาคเข้าโครงการสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รายได้สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ สร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงโปรดฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ และสืบสานแนวพระราชดำริ และพระวิสัยทัศน์ของพระราชบิดาในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนบุคลากร และการบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง 3โดยมุ่งหวังให้สถาบันการแพทย์แห่งนี้เป็นสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงที่ให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่จำเป็นของประเทศให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเป็นวิทยาลัยแพทย์รองรับการเรียนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างแพทย์และบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนไทยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลการวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครผ่านทาง LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital (คลิกแอดไลน์ >> http://nav.cx/8DqLuQm) กดเมนู “CRA Virtual Run” เพื่อลงทะเบียนสมัครและบันทึก QR Payment ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนสมัครไปสแกนจ่ายเพื่อบริจาคได้ทุกธนาคารผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) โดยเจ้าของบัญชีที่สแกนบริจาคจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า มาปลดล็อกการวิ่งในตัวคุณกับโครงการ 90K/90Days CRA Charity Virtual Run ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล สะสมระยะทาง สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยิ่งวิ่งยิ่งได้ช่วยสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล วิ่งเก็บระยะพิชิต 90 กิโลเมตรไปด้วยกัน

รับชมคลิปประชาสัมพันธ์โครงการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon