MEA จัดพิธีส่งมอบฝักโกงกาง นำไปปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นางจารินี ทองโท นักวิชาการ 10 (ด้านแผนงาน) ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝักต้นโกงกาง จำนวน 5,000 ฝัก แก่นาวาเอกสุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ นําไปปลูกและบํารุงพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่ง “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2564” ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งสนับสนุนร่มสนาม จำนวน 15 ชุด สำหรับอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมอื่นๆในอนาคต

MEA ให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และรักษาพื้นที่ชายฝั่ง ป้องกันการกัดเซาะ เสมือนเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น ช่วยชะลอความเร็วให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่ง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน โดยให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิต ทำให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

#ป่าชายเลน #ป้อมพระจุลจอมเกล้า #MEACSR

#CSR #การไฟฟ้านครหลวง

#MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

▶️ https://www.mea.or.th/content/detail/87/6192

▶️ https://www.facebook.com/497340003626475/posts/5268691366491291/?d=n

▶️ https://twitter.com/mea_news/status/1466661843741466626?s=21

▶️ https://www.instagram.com/p/CXAuvEaPufp/?utm_medium=copy_link

▶️ https://gnews.apps.go.th/news?news=98223

▶️ https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1163851502201069293

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon