งานประจำปี สศอ. OIE FORUM 2021 : Thailand Industry Beyond Next Normal”

กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. OIE FORUM 2021:Thailand Industry Beyond Next Normal” อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน  เจาะลึกเทรนด์อุตสาหกรรม ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    16 ธันวาคมนี้

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ภายใต้ชื่อ Thailand Industry Beyond Next Normal  อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน ” โดยปีนี้การนำเสนอผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ สศอ. ในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เสนอแนะแนวทาง มาตรการในการแก้ปัญหารวมทั้งการกำหนดท่าทีและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เหมาะสม ผ่าน Virtual Exhibition ที่พร้อมให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564

งานประจำปีของ สศอ. ดังกล่าว เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสากลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และนักลงทุนทั้งภาคการผลิตและบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หน่วยงานวิชาการ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สำหรับงานในปีนี้“OIE FORUM 2021:Thailand Industry Beyond Next Normal  อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน” จะมีการนำเสนอนโยบายที่จะสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ อีกทั้ง ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล สู่ยุคใหม่ที่ยั่งยืน” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.30 น. ผ่านการประชุมด้วยระบบออนไลน์ (Zoom) จากโรงแรมพูล แมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับชมนิทรรศการออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ www.oieforum.com ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2430-6800 กด 0

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon