อธิบดี พช. ชวนคนไทยเที่ยวชมงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” อุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพ ในราคาโปรโมชั่น!

อธิบดี พช. ชวนคนไทยเที่ยวชมงาน…เพื่อนช่วยเพื่อน ภายในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” อุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพ ในราคาโปรโมชั่น!

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการเที่ยวชมงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’ จัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าจากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ยกสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษ ลดกระหน่ำถึง 50󠅑% มาจำหน่าย ณ ร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้นำสินค้าอุปโภค บริโภค ลดราคาถึง 50󠅑% มาร่วมจำหน่ายภายในงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’ ณ ร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิ ไข่ไก่คละเบอร์ กะปิ น้ำปลา ไซโป้วหวาน นำตาลทราย และเครื่องดื่ม เป็นต้น ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยเที่ยวชมงานและมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านค้าชุมชน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร้านอยู่ติดกับอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ทางเข้าประตู 4 ซึ่งรับรองได้ว่าถูกและคุณภาพดีมีอยู่ในงานนี้จริง ๆ และเชิญชวนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมปลอดขยะ งดใช้ถุงพลาสติกภายในร้านแม่บ้านมหาดไทย โดย “พกถุงผ้า” มาเที่ยวชมงาน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยและโลกของเรา” นอกจากนี้ ผู้เที่ยวชมงานจะพบกับกิจกรรมการเพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่ในด้านอาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์อัพ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดจากร้านพึ่งพา และร้านค้าพันธมิตรอีกมากมาย ซึ่งหากไม่สะดวกเดินทางไปที่งานสามารถรับชมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในรูปแบบ Virtual Fair และเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com ตั้งแต่วันที่ 3-12 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยาก จากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง มีจิตสาธารณะช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ประกอบกับปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นตั้งแต่ระลอกแรก ในแง่การสูญเสียรายได้ และความเป็นอยู่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จึงจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา) ประจำปี 2564 พึ่งพาก้าวต่อเพราะ เพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon