Bitkub นำ Blockchain มาใช้เลือกตั้งภายในองค์กร มุ่งส่งเสริมการใช้งานสู่สาธารณะต่อไป

กรุงเทพมหานคร, 8 ธันวาคม 2564 บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้าง Bitkub Chain เครือข่าย Blockchain ที่ได้รับความนิยมของไทยและผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ ได้มีการจัดเลือกตั้งภายในองค์กรผ่านระบบ Blockchain 100% เป็นครั้งแรกโดยนับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาแพลต ฟอร์มขึ้นเพื่อใช้งานในองค์กรก่อนการพัฒนาสู่แพลตฟอร์มที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้พร้อมต่อการนำไปใช้งานในวงกว้างต่อไป

“Bitkub Blockchain Technology มีเป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานในวงกว้างในไทยให้ได้ โดยเราได้นำเอาแพลตฟอร์มและ solution ที่เราสร้างขึ้นมาทดลองใช้ภายในองค์กรก่อน เพื่อดูผลกระทบและความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานที่อยู่ภายในกรอบที่เราสามารถเข้าถึงได้ โดย solution ที่นำมาใช้งานจริง เช่น การโหวต หรือ การเลือกตั้ง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในรูปแบบการดำเนินการขั้นพื้นฐานขององค์กร หน่วยงาน ตลอดจนบริษัทและห้างร้าน ที่เมื่อถูกพัฒนาจนสมบูรณ์แบบแล้วอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่สู่การใช้งานจริงในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”
คุณภาสกร ปานนอก, CEO Bitkub Blockchain Technology กล่าว

“การพัฒนา Solution ที่นำมาทดลองใช้งานภายในนี้ เป็นแนวทางที่ทีมนักพัฒนาของ Bitkub ถูกปลูกฝังและให้โอกาสอยู่เสมอ กระบวนการนี้เป็นการสร้างทีมที่เกิดการพัฒนาจากภายในตั้งแต่หน่วยย่อยที่สุดคือตัวของทีมงานแต่ละคน ขยายสู่ระดับกลุ่มย่อย และทีมงานขนาดใหญ่ ผ่านการคัดกรอง ตรวจสอบและทดลองใช้งานด้วยทีมงานที่หลากหลายทั้งกลุ่มที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยี และ ทีมงานที่สนับสนุนด้านอื่นๆภายในบริษัทซึ่งเปรียบเสมือนกับผู้ใช้งานทั่วไป ทั้งนี้ Solution ที่เรานำมาใช้ในการเลือกตั้งสามารถทำให้เกิดกระบวนการการเลือกตั้งที่ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้บนระบบ Blockchain โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถรู้ได้ว่าพนักงานท่านใดลงคะแนนเลือกตั้งให้กับใคร ซึ่งในส่วนนี้เราจะนำผลจากการทดลองใช้งานในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพื่อให้พร้อมสำหรับนำออกไปใช้งานในวงกว้าง” คุณสำเร็จ วจนะเสถียร, CTO Bitkub Blockchain Technology กล่าว

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ Bitkub Blockchain Technology ได้ที่

Website : https://www.bitkubchain.com/
Facebook : https://www.facebook.com/bitkubchainofficial
Twitter : https://twitter.com/bitkubchain

#BitkubNFT #BitkubChain #PoweredbyBitkubBlockchainTechnology #Bitkub Blockchain Technology

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon