‘นราพัฒน์ แก้วทอง’ เตรียมเสนอนายกฯ ผ่านเวทีผู้ช่วยรัฐมนตรี แก้ปัญหาปุ๋ยแพงระยะยาว

นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคเหนือ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรต้องประสบความเดือดร้อนจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปุ๋ยยูเรีย ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกระสอบละ 1,250 บาท เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการแล้ว เช่น กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคา ปุ๋ยช่วยเกษตรกร ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช โดยระยะที่ 1 ได้จัดตั้งแล้ว 394 ศูนย์ ใน 63  จังหวัด และในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นระยะที่ 2 จัดตั้งเพิ่มอีก 299 ศูนย์ใน 58 จังหวัด พร้อมทั้งกำลังดำเนินการเพื่ออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดทำโครงการบริหารจัดการปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มอีกโครงการ

นายนราพัฒน์กล่าวต่อว่า แต่สิ่งที่อยากเสนอให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญและเร่งดำเนินการ คือ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว เช่น ยกความสำคัญให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดำเนินการภายใต้แนวทางต่างๆ เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยโปแตชภายในประเทศ ด้วยขณะนี้ได้อนุมัติให้มีการทำเหมืองโปรแตชแล้ว แต่ภาคเอกชนที่ยังต้องระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หากรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนมีเป้าหมายแน่นอนชัดเจน จะช่วยให้การระดมทุนสำเร็จได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเมื่อประเทศไทยมีโปแตส ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แม่ปุ๋ยหลักแล้ว สามารถนำไปสู่การเจรจาร่วมกับประเทศจีนและมาเลเซีย ในฐานะประเทศผู้ผลิตปุ๋ยยูเรีย รวมถึงประเทศที่ผลิตปุ๋ยฟอสเฟต เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน หรือสั่งซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง รวมถึงการเปิดเจรจาสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 6 ประเทศ ที่ได้มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทปุ๋ยขึ้นโดยไทยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 13 ด้วยการมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยดำเนินการ และในอนาคตอาจจะต้องนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนดูแล เช่นเดียวกับกองทุนน้ำมัน

“เร็วๆ นี้ ตนเองจะมีการนำข้อมูลต่างๆ เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านเวทีคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญ นำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ทำให้ไว ทำให้จริง เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ทั้งนี้ในเรื่องการแก้ไขปัญราคาปุ๋ยให้กับเกษตรกรนั้น ตนเองขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่ และต้องเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon