อาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาที่ ม.รามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างม.ร. และอาจารย์แนะแนว โดยมีอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมสัมมนา 363 คน จาก 20 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสังคมไทย คือ ค่าหน่วยกิต ราคาถูกและเต็มไปด้วยคุณภาพ ผู้ที่กำลังทำงานสามารถเรียนและทำงานได้เพราะไม่บังคับเข้าห้องเรียน นักศึกษามีโอกาสค้นหาตนเอง เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด หรือเปลี่ยนสาขาวิชาด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่

อีกทั้ง ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือกำลังเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้าในระบบ Pre-degree ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาเร็วขึ้น ทำให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาความรู้และมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น อีกทั้ง นักศึกษาที่เรียน Pre-degree ออกไปสอบแข่งขันสนามภายนอก และสอบผ่านได้ลำดับต้นๆด้วย การเรียน Pre-degree ไม่ได้เร่งรัดเด็ก ใครที่มีความพร้อมก่อนก็เรียนก่อน ไม่ได้กระทบกับเวลาเรียนในโรงเรียน ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กรู้จักใฝ่รู้ ค้นหาตนเอง และมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

“อาจารย์แนะแนวถือเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญมากต่ออนาคตให้ลูกศิษย์ที่จะก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษา และสามารถอนาคตให้มีความมั่นคง และช่วยแนะนำให้พวกเขาเลือกทางที่ตนเองถนัด นอกจากการเรียนที่ส่วนกลางแล้ว ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนรามฯได้ที่ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัดทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น คุณภาพการเรียนการสอนทุกแห่งเหมือนกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งยังมุ่งมั่นดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลานของเราเองอีกด้วย”

สำหรับ การสัมมนาในครั้งนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง “ครูทันสื่อ : ในยุคดิจิตอล 4.0” โดย อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการอิสระ และการแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ต่อจากนั้นเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์แนะแนว

ทั้งนี้มีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและจากการศึกษานอกโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนารวม 363 คน จาก 20 จังหวัดทั่วประเทศโดยแยกเป็นอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 163 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตาก ชลบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี มหาสารคาม ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี และสุพรรณบุรี โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคจำนวน 136 คน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 64 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หลักฐานตำตา นายกฯนอร์เวย์ถูกจับได้ ‘แอบจับโปเกมอน’ ระหว่างประชุมสภา
บทความถัดไปจบด้วยดีกรณีครูทำร้ายน.ร.หญิง ปรับความเข้าใจต่างฝ่ายต่างขอโทษ เตรียมถอนแจ้งความ(คลิป)