เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยผ่านระบบการให้บริการรับชำระเงินของธนาคาร ได้แก่ บริการ Online Direct Debit (ODD) และ บริการ K Cash Connect Plus โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยทำรายการผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสามารถใช้ User และ Password เดียวกับการชำระเงินกองทุนประกันสังคมได้ และชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบให้บริการรับชำระเงินของธนาคาร ได้แก่ Online Direct Debit (ODD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.03 น. ถึง เวลา 21.30 น. ของแต่ละวัน และ K Cash Connect Plus เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง เวลา 20.00 น. ของแต่ละวัน ฟรีค่าธรรมเนียม และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ทันทีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ นายจ้างสามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการของธนาคารหรือสอบถามการใช้บริการได้ที่ Call Center ของธนาคาร เบอร์โทรศัพท์ 02-888-8822

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีธนาคารและหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยช์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด สำหรับธนาคารที่ร่วมให้บริกรรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารตอยซ์ แบงก์ และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon